ติดต่อเรา

ดำเนินงานโดย

กิจการร่วมค้า IESPD JV
ประกอบด้วย บริษัท วิศวชลกร จำกัด และ บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
เลขที่ 48/2 พรีเมี่ยมเพลส ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2039-8956 หรือ โทร. โทรสาร 0 2001 0697
โทรศัพท์ 08 3715 9603, 09 5549 0609
อีเมล์ dpluscon@gmail.com