ข้อมูลโครงการ

ที่ตั้งโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น มีหัวงานตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่  ปิดกั้นห้วยแม่สกึ๋น พื้นที่ก่อสร้างองค์ประกอบโครงการอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมทั้งหมด 1,062 ไร่การพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น ไม่กระทบต่อบ้านเรือนราษฎร

องค์ประกอบที่สำคัญของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น

ที่ตั้งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า มีหัวงานตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ปิดกั้นลำน้ำห้วยเป้า พื้นที่ก่อสร้างองค์ประกอบโครงการอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สองทั้งหมด 156 ไร่ การพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า ไม่กระทบต่อบ้านเรือนราษฎร

องค์ประกอบที่สำคัญของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า

แผนการดำเนินงานโดยภาพรวม